Keith Haring

Haring - Star Wars1 / Collaboration avec Le Duc

Haring - Star Wars2 / Collaboration avec Le Duc

Haring - Simpsons / Collaboration avec Le Duc

Haring - TMNT / Collaboration avec Le Duc

Haring - Totoro / Collaboration avec Le Duc